นโยบายการคืนเงิน

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2020

 1. 1การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

  ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าบริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

 2. 2การยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าบริการ

  ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าบริการในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

  • การทำรายซ้ำ 2 ครั้งขึ้นไป สามารถคืนได้เฉพาะครั้งที่เกินเท่านั้น
  • เกิดความผิดพลาดจากระบบเรื่องการตัดเงิน หรือ ไม่ได้รับบริการตามที่ระบบได้แจ้งไว้

  ในกรณีที่ ชำระเงินผิดแพลน เช่น ต้องการซื้อ Plan ที่ถูกกว่าแต่ชำระเงินในแพลนที่สูงกว่า ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งทางทีมงานเพื่อขอเงินคืนในส่วนต่างได้

 3. 3ห้ามการเปลี่ยนใจ

  ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าบริการเนื่องจากเปลี่ยนใจได้

 4. 4ค่าใช้จ่ายในการคืนเงินค่าบริการ

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บส่วนต่าง หากมีค่าใช้จ่ายในการทำการขอเงินคืน

 5. 5การคืนเงิน

  เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

TOP