เงื่อนไข และ ข้อกำหนดการให้บริการ SMS

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2021

 1. 1 ประเภทข้อความที่ต้องห้าม และ ห้ามใช้

  ห้ามไม่ให้ผู้ใช้ ส่งข้อความ ที่เข้าข่าย การพนัน , ลอกลวง , ชักชวน ชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด เด็ดขาด

  หากพบเห็นมีการฝ่าฝืน แอคเค้าของผู้ใช้จะ ไม่สามารถให้ฟังก์ชั่นในการส่ง SMS ได้อีกต่อไป

 2. 2 การขอเปลี่ยน SMS Credit ไปเป็น Credit เพื่อซื้อเซลเพจ

  ลูกค้าสามารถแจ้งขอทีมงานเพื่อเปลี่ยน SMS Credit ไปเป็น Credit เพื่อใช้ในการสั่งซื้อเซลเพจได้ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 3 SMS = 1 CREDIT

 3. 3 การขอ SENDERNAME

  ผู้ซื้อสามารถยื่นขอเปลี่ยนชื่อ SENDERNAME กับทีมงานได้โดยทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • มียอดสั่งซื้อ SMS 5000 ข้อความ
  • แจ้ง SENDERNAME ไม่เกิน 11 ตัวอักษร
  • แจ้ง ตัวอย่างข้อความที่จะส่ง (ต้องเป็นข้อความที่จะส่งจริงๆเท่านั้น)
  • แจ้ง เวปไซส์อ้างอิง
  • แจ้ง ยื่นใบภพ20 เพื่อยืนยันธุรกิจของผู้ขอ SENDERNAME
TOP